Saturday, August 22, 2009

perkembangan aerocppd

Aktiviti aerobik diberhentikan sementara waktu bagi memberi laluan kepada aktiviti-aktiviti lain yang dijalankan pada bulan Ramadan.

Buat sementara itu, kami masih aktif dalam proses merancang strategi pendekatan yang lebih baik untuk diaplikasi selepas bulan puasa ini.

Antaranya, penghasilan blog untuk Kelab Aerobik Politeknik Port Dickson @ AerocPPD.

http://aerocppd.blogspot.com/

Minta sebarang komentar membina untuk menjadikan blog ini lebih menarik.

No comments: