Thursday, January 13, 2005

Tujuh pahala tetap kekal selepas meninggal dunia

APAKAH pahala yang dapat diterima seseorang selepas kematiannya? Dalam hal ini, diriwayatkan daripada Anas bahawa ada tujuh pahala yang dapat diterima seseorang selepas mati, iaitu:

l Sesiapa yang mendirikan masjid, maka tetap pahalanya selagi masjid itu digunakan oleh orang untuk beramal ibadat dalamnya.

l Sesiapa yang mengalirkan air sungai selagi ada orang yang minum daripadanya.

l Sesiapa yang menulis mushaf, dia akan mendapat pahala selagi ada orang yang membacanya.

l Orang yang menggali perigi, selagi ada orang yang menggunakannya.

l Sesiapa yang menanam tanaman, selagi ada yang memakannya sama ada manusia atau burung.

l Mereka yang mengajarkan ilmu yang berguna selama diamalkan oleh orang yang mempelajarinya.

l Orang yang meninggalkan anak soleh yang dia selalu mendoakan kedua-dua orang tuanya dan beristighfar baginya

l Selain itu, anak yang selalu diajar ilmu al-Quran, maka orang yang mengajarnya mendapat pahala, selagi anak itu mengamalkan ajaran tanpa mengurangi pahala anak itu.

Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw bersabda: “Apabila telah mati anak Adam itu, maka terhenti amalnya melainkan tiga macam.” Amalan ini ialah sedekah yang berjalan terus (sedekah amal jariah), ilmu yang berguna dan diamalkan serta anak yang soleh yang mendoakan perkara baik baginya.

No comments: